Προγράμματα

 

Περιγραφή της συμμετοχής της «Ηλιακτίδας» σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Φορέας: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ

Τίτλος του έργου
 «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Β.ΑΙΓΑΙΟ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ»
Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία
Κ.Π. EQUAL
Φορέας χρηματοδότησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου
Συντονιστής
ΕΤΑΛ ΑΕ
Ομάδες Στόχοι
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Έτος υλοποίησης
2002-2005
Ημερομηνία έναρξης
1/1/2002
Διάρκεια σε μήνες
48 ΜΗΝΕΣ
Σύντομη Περιγραφή
Το έργο   προχώρησε :
1. Στη δημιουργία πρότυπων – καινοτομικών μορφών επιχειρηματικότητας με δυνατότητα επέκτασης σε όλη την Ελλάδα. Η καινοτομία βασίζετε αφ΄ ενός στην σύνδεση ΑΜΕΑ με τον γενικό πληθυσμό σε αντιστοιχία 80% με 20% και αφ΄ ετέρου στην επαγγελματική εκπαίδευση ΑΜΕΑ σε πραγματικές συνθήκες δουλειάς.
2. Στην Καινοτομική –Πιλοτική εφαρμογή της κοινωνικοοικονομικής σύνδεσης ΟΤΑ - Ιδιωτικών επιχειρήσεων - ΑΜΕΑ. Αυτό θα συμβεί με την δημιουργία μονάδας περισυλλογής και ανακύκλωσης πλαστικού και αλουμινίου.
3. Στην καινοτομική – πιλοτική πιστοποίηση επαγγελματικών δυνατοτήτων συμβούλων στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς (Αγγλικούς) φορείς και Συμβούλους πιστοποίησης.
4. ανάπτυξη δομών συμβουλευτικής
5. ανάπτυξη τοπικών ,εθνικών και διακρατικών δικτύων
6. μελέτες σχετικά με την πολιτισμική προσέγγιση των ΑΜΕΑ από την τοπική κοινωνία, αλλά και από εργοδότες.
 
Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο
Ρόλος του στο εταιρικό σχήμα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΚΕΛΟΥΣ Β΄
Ενέργειες που υλοποίησε
ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ MANUAL ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ (ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ)ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ.
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΜΕΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
 
 
 
Τίτλος του έργου
«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΑΤΟΜΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία
 171582/7-6-2002
 
 
Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου
Συντονιστής
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ομάδες Στόχοι
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Έτος υλοποίησης
2003-2004
Ημερομηνία έναρξης
1/6/2003
Διάρκεια σε μήνες
13 ΜΗΝΕΣ
Σύντομη Περιγραφή
Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί συστηματική και ολοκληρωμένη παρέμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών στον τομέα παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς 225 Άνεργους Νησιώτικων Περιοχών και Άνεργους Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ηλικίας 18-45 ετών που κατοικούν στους νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου.
Υλοποιείται από το Εταιρικό Σχήμα των φορέων, Δήμος Μυτιλήνης – Συντονιστής και των εταίρων Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», Δήμος Ερεσσού, ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ, Ε.Π.Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών), Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», ενώ σε διακρατικό επίπεδο υποστηρίζεται από τους εταίρους IAL-SARDEGNA (Σαρδηνία Ιταλίας) και PROSPETTIVA 2000 (Σικελία Ιταλίας).
Στόχος του είναι η αποτελεσματική ενδυνάμωση των ωφελούμενων, η εμψύχωση της προσωπικότητάς τους, η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους και η   ανάπτυξη των κοινωνικών και εργασιακών τους δεξιοτήτων ώστε να επιτευχθεί η ένταξή τους στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, απασχόληση, αυτοαπασχόληση) και η επιτυχής κοινωνική τους ενσωμάτωση καταπολεμώντας τις διακρίσεις και τις ανισότητες.
 
Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο
Ρόλος του στο εταιρικό σχήμα
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 400 ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΥ
Ενέργειες που υλοποίησε
– Προσέγγιση ωφελούμενων (πριν το στάδιο της επιλογής) – ενημέρωση – ενεργοποίηση για συμμετοχή – εξέταση ζητήματος παραπομπής σε άλλες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
– Αυτογνωσία και διερεύνηση προσωπικότητας
– Εξατομικευμένη συμβουλευτική ψυχοκοινωνικών προβλημάτων για τόνωση της αυτοπεποίθησης, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διευκόλυνση της πρόσβασης στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον
– Συμβουλευτική στήριξη στα πλαίσια ομάδων
– Παρακολούθηση ωφελούμενων κατά τη διάρκεια της προκατάρτισης ή/ & κατάρτισης και σύνδεσή τους με τις υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση
 
 
 
 
Τίτλος του έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Φορέας χρηματοδότησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου
Συντονιστής
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ομάδες Στόχοι
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Έτος υλοποίησης
2004-2005
Ημερομηνία έναρξης
1/1/2005
Διάρκεια σε μήνες
24 ΜΗΝΕΣ
Σύντομη Περιγραφή
Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί συστηματική και ολοκληρωμένη παρέμβαση διάρκειας οκτώ στον τομέα παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς γυναίκες των περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου
 
Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο
Ρόλος του στο εταιρικό σχήμα
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ενέργειες που υλοποίησε
Το παρόν σχέδιο βρίσκεται στην αρχή της υλοποίησής του.
Έχουμε συμμετάσχει σε ημερίδες και συναντήσεις.
 
Τίτλος του έργου
«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία
Κ.Π. LEONARDO DA VINCI
Φορέας χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου
Συντονιστής
ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΕ
Ομάδες Στόχοι
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Έτος υλοποίησης
2002 - 2005
Ημερομηνία έναρξης
2002
Διάρκεια σε μήνες
36 ΜΗΝΕΣ
Σύντομη Περιγραφή
Το Σχέδιο «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης για πληροφόρηση και παροχή συμβουλευτικής στήριξης για την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με ψυχικές ασθένειες, έχοντας ως αρχή την προώθηση της ισότητας, μέσω τη Δημιουργίας Δέσμης Εργαλείων , για την αποποίηση του στίγματος της ασθένειας και την ένταξη των ωφελουμένων σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Η φιλοσοφία σχεδιασμού, στοχεύει στην ολοκληρωμένη παρέμβαση στην ομάδα στόχο, με την αναβάθμιση της ποιότητας των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξής της. Οι υποστηρικτικές αυτές υπηρεσίες θα αναβαθμιστούν από μια δέσμη εργαλείων, με πρακτικές, μοντέλα και μεθόδους α) Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής Προσέγγισης, β) Συμβουλευτικής του Ασθενούς στα Πλαίσια της Οικογένειας, καθώς και γ) Ομαδικής Συμβουλευτικής Προσέγγισης ψυχικά ασθενών, γραμμένα σε πολυμεσική μορφή. Η δέσμη αυτών των εργαλείων υποστήριξης (ψυχομετρικά τέστ, αυτοεκτίμηση προσόντων, επαγγελματική συμπεριφορά κ.α.) αναμένεται να προσδώσει τις βέλτιστες μεθόδους για την ανάπτυξη των ορθών υποστηρικτικών μεθοδολογικών σχημάτων καθώς την προώθηση των ατόμων σε θέσεις απασχόλησης, ως αυτοαπασχολούμενοι ή ετεροαπασχολούμενοι ή σε προστατευμένη εργασία, με ή χωρίς επιδότηση καθώς και σε επαγγελματική κατάρτιση. Το σύνολο της δέσμης εργαλείων που θα δημιουργηθεί από την επιστημονική ομάδα διαχείρισης του Σχεδίου, θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε δείγμα 2.000 ψυχικά νοσούντων ατόμων, σε Σταθμούς Πρόσβασης όλων των φορέων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθούν οι ορθές πρακτικές προσέγγισης και διαχείρισης των αναγκών, των κλίσεων και της αυτενέργειας των ψυχικά ασθενών ατόμων, καθώς και των προοπτικών ένταξης σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σύμφωνα με τις ικανότητες, τα προσόντα και δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Η πιστοποίηση των μεθοδολογικών εργαλείων που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Σχεδίου, θα υλοποιηθεί μέσω διεθνών οργανισμών πιστοποίησης. Η δέσμη εργαλείων θα διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρεις κοινοτικές γλώσσες. Οι συμπληρωματικές ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των επιχειρήσεων, θα συμβάλλουν σημαντικά στη διάδοση, παράλληλα με το σύνθετο πλέγμα ενεργειών διάδοσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο θα μετέχουν όλοι οι εταίροι. Η ωριμότητα του Σχεδίου προσδιορίζεται από την ενεργοποίηση και αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων, Επιστημονικών Εργαλείων, Δομών, Δικτύων, Σταθμών Πρόσβασης, καθώς και από την καταγραφή της ομάδας στόχου σε κάθε περιοχή και των αναγκών της, που οι φορείς έχουν αναπτύξει στα πλαίσια προηγούμενων κοινοτικών ή άλλων προγραμμάτων Η καινοτομία του Σχεδίου ανταποκρίνεται στην καταγεγραμμένη έλλειψη υλικού διαχείρισης για την υποστήριξη και αξιολόγηση των ψυχικά ασθενών που σήμερα παρατηρείται στις αρμόδιες γι’αυτό υπηρεσίες (Κ.Π.Α.), προωθώντας παράλληλα ενέργειες πιστοποίησης των εργαλείων αυτών. Ταυτόχρονα συνεισφέρει συμπληρωματικά στα προγράμματα υλοποίησης Σ.Υ.Υ., που προβλέπονται στα σχεδία δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση. 
 
Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο
Ρόλος του στο εταιρικό σχήμα
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 300 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Ενέργειες που υλοποίησε
Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής Προσέγγισης, β) Συμβουλευτικής του Ασθενούς στα Πλαίσια της Οικογένειας, καθώς και γ) Ομαδικής Συμβουλευτικής Προσέγγισης ψυχικά ασθενών
Συμμετοχή στις εθνικές και διακρατικές συναντήσεις
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων
 
Περιγραφή της εμπειρίας της «Ηλιακτίδας» στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών με συναφές περιεχόμενο.
Τίτλος του έργου
Η προώθηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας ειδικότερα
Πηγή χρηματοδότησης
Προγράμματα ΟΑΕΔ ΝΘΕ, ίδιοι πόροι
Ομάδες Στόχοι
ΑΜΕΑ με έμφαση νοητική υστέρηση και ψυχικά ασθενείς
Έτος υλοποίησης
1999- σήμερα
Ημερομηνία έναρξης
11/5/1999
Διάρκεια σε μήνες
68
Σύντομη Περιγραφή
δημιουργία προστατευμένης μονάδας ανακύκλωσης χαρτιού με το όνομα «Ηλιαχτίδα», στην οποία τα Α.Μ.Ε.Α. απασχολούνται με την κατασκευή χειροποίητου ανακυκλωμένου χαρτιού, κατασκευές με την τέχνη του press paper, κατασκευές καρτών, ημερολογίων, κλπ.
 
Συνάφεια με τις προτεινόμενες δράσεις
Κοινωνική ενσωμάτωση , προώθηση ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας
 
 
Τίτλος του έργου
Συμβουλευτική και στήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους
Πηγή χρηματοδότησης
ίδιοι πόροι, δωρεές
Ομάδες Στόχοι
ΑΜΕΑ με έμφαση νοητική υστέρηση και ψυχικά ασθενείς
Έτος υλοποίησης
1999- σήμερα
Ημερομηνία έναρξης
11/5/1999
Διάρκεια σε μήνες
68
Σύντομη Περιγραφή
Οι συνοδευτικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί είναι:
Συνεχή θεραπευτική παρέμβαση
 Εντοπισμός των εκπαιδευτικών προϋποθέσεων και των δυνατοτήτων τους
 Εκπαίδευση των απασχολουμένων τουλάχιστον σε επίπεδο βασικών γνώσεων
Ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων που διαθέτουν (ταλέντα κλπ)
Κοινωνική στήριξη ατομική και οικογενειακή
Βοήθεια για παροχή υπηρεσιών υγείας
Εκμάθηση βασικών κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς
Παρακολούθηση των επιδόσεων και κατά περίπτωση ενίσχυση
Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων
Ενημέρωση των ίδιων και των οικογενειών τους για την νομοθεσία που προστατεύει τα Α,Μ.Ε.Α. ,και για τα ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ.
Διερεύνηση της τοπικής αγοράς εργασίας για τον εντοπισμό δυνητικών και καταλλήλων απασχολήσεων για τα Α.Μ.Ε.Α.
Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του κοινού
Καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού
Ενημέρωση των εκπαιδευομένων για την πρόληψη ατυχημάτων εργασίας
Προώθηση των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας και στήριξη τους να την διατηρήσουν
Συνάφεια με τις προτεινόμενες δράσεις
Ανάπτυξη δράσεων ΣΥΥ
 
Τίτλος του έργου
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Πηγή χρηματοδότησης
ίδιοι πόροι, δωρεές
Ομάδες Στόχοι
ΑΜΕΑ με έμφαση νοητική υστέρηση και ψυχικά ασθενείς
Έτος υλοποίησης
1999- σήμερα
Ημερομηνία έναρξης
11/5/1999
Διάρκεια σε μήνες
68
Σύντομη Περιγραφή
Συνεργασία με την Πολιτεία, τον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια Β. Αιγαίου, ΟΑΕΔ, (για την επιδότηση των ασθενών που έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά )Δήμο Μυτιλήνης κλπ. Υπάρχει συνεργασία με τα ασφαλιστικά ταμεία (Ν.Α.Τ , ΤΕΒΕ , Ι.Κ.Α κλπ) ώστε να επιλύονται προβλήματα που αφορούν την ασφάλιση τους και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.
Συνεργασία με επιστημονικούς και πανεπιστημιακούς φορείς ( Πανεπιστήμιο Αιγαίου κλπ
Συνάφεια με τις προτεινόμενες δράσεις
Απόλυτη και άμεση με τις Προτεινόμενες Δράσεις Σ.Υ.Υ γιατί αφορά δράσεις δικτύωσης.
 
Τίτλος του έργου
Παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ΑΜΕΑ ( training job)
Πηγή χρηματοδότησης
Προγράμματα ΟΑΕΔ ΝΘΕ, ίδιοι πόροι, πρόγραμμα STAGE
Ομάδες Στόχοι
ΑΜΕΑ με έμφαση νοητική υστέρηση και ψυχικά ασθενείς
Έτος υλοποίησης
1999- σήμερα
Ημερομηνία έναρξης
11/5/1999
Διάρκεια σε μήνες
68
Σύντομη Περιγραφή
Ο Τομέας της επαγγελματικής απασχόλησης περιλαμβάνει :
την υπό εποπτεία αμειβόμενη απασχόληση στο εργαστήριο χειροποίητου χαρτιού και στα δύο καταστήματα..
 Η προσπάθεια αυτή έδειξε ότι οι χρήστες απολαμβάνουν την χαρά της εργασίας, με αποτέλεσμα να κερδίσουν την αυτοεκτίμηση    και την υπευθυνοποίηση τους.
Επίσης λειτουργεί Κέντρο Ημέρας
Στο κέντρο ημέρας φιλοξενούνται καθημερινά άτομα σε δραστηριότητες απασχολησιοθεραπείας και υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας
 
Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού προσανατολισμού για Α.Μ.Ε.Α.
Η Υπηρεσία Επαγγελματικού προσανατολισμού για Α.Μ.Ε.Α. παρέχει :
u πληροφόρηση σε θέματα :
            ü απασχόλησης
            ü επαγγελματικής κατάρτισης
            ü εργασιακών σχέσεων
            ü προνομιακών υπηρεσιών
u συμβουλευτική σε θέματα :
            ü επαγγελματικού προσανατολισμού
            ü προσδιορισμού επαγγελματικών στόχων
            ü αποτελεσματικής διεκδίκησης θέσης εργασίας
 
Συνάφεια με τις προτεινόμενες δράσεις
Απόλυτη και άμεση με τις Προτεινόμενες Δράσεις Σ.Υ.Υ γιατί αφορά προώθηση ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας
 
Εκπονήσεις μελετών & ερευνών σε συναφή θέματα.
Φορέας: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ
Τίτλος της έρευνας/μελέτης
ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 
Έτος/διάρκεια υλοποίησης
2003 ( έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια της Κ.Π. EQUAL)
 
Τίτλος της έρευνας/μελέτης
ΕΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ MANUAL ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Έτος/διάρκεια υλοποίησης
2003( έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια της Κ.Π. EQUAL)

 

32408df3sf